Til innholdet

Tanker om boligmarkedet i 2019

Vi har tatt en prat med daglig leder i Z Eiendom AS om hans tanker om året vi har foran oss. Her kan du lese hans svar.

Hva spår du om boligprisene i Tønsberg for 2019? Og hvorfor

Jeg forventer ingen dramatikk eller vesentlig endring av boligmarkedet i 2019 i forhold til 2018. Vi lever i en relativ trygg og stabilt markedsområde. Ser vi litt tilbake opplevet vi ikke den ekstreme prisstigning som Oslo markedet fikk for noen år siden (+20% på ett år) og vi fikk da ikke tilsvarende rekyl tilbake etterpå. En slik ekstrem prisvekst som Oslo markedet opplevde vil av naturlige årsaker få en korreksjon. Vi har derfor levd i et marked med vesentlig mindre ekstreme utslag og derfor hatt et sunnere og mer forutsigbart marked enn hva f. eks Oslo har hatt. Vi lever tett opp til Oslo markedet og gode tider her vil påvirke vårt marked her også, men i mindre grad. Fallende Oslo marked vil på samme måte ikke påvirke oss tilsvarende, men noe.

Jeg forventer en prisvekst som ligger noe over prisstigningen generelt, dvs 3-4 %. Jeg forventer dog et mer segmentert marked hvor enkelte boligtyper/området vil få en høyere prisvekst, mens andre vil ha en moderat vekst. En slik segmentering kan derfor være vanskelig å forstå for enkelte selgere og bli en overraskelse for enkelte kjøpere.

Hvordan vil du oppsummere boligmarkedet 2018 generelt, og Tønsberg spesielt?

Generelt stabilt marked med små overraskelser. Vi fikk se en sterkere segmentering av enkelte boligtyper i enkelte markedsområder som oppnådde generelt bedre priser enn markedet generelt. F. eks eneboliger på Solvang. 2018 var et godt bolig år med små overraskelser. Stabil prisvekst generelt.

Hva spår du om aktiviteten i markedet i 2019 (tilbud og etterspørsel)?

Som nevnt over forventer jeg en videreføring av markedet fra 2018. Normal etterspørsel og normalt tilbud. Dog som følge av at jeg tror markedet vil fortsette med sin segmentering, at enkelte kjøper vil føle at det for dem er få aktuelle boliger i markedet. Når da disse boliger kommer i markedet, vil det bli gode budrunder på disse og gode priser for selger.

Og hva med nye nyboligprosjekter? Kommer det mye for salg og hvordan vil dette påvirke markedet?

Vi har flere prosjekter for utrulling. Gode prosjekter som jeg pt. Ikke kan si så mye om foreløpig, men følg med på våre hjemmesider og boligavisen! Jeg forventer at disse blir godt mottatt av markedet.

Til slutt: To setninger om hva du jobber med om dagen - om du kan nevne et par eiendommer/prosjekter du bistår.

Vi er nå områdets største eiendomsmegler innen salg av bruktboliger med en markedsandel i 2017 på 27%. Det medfører at jeg nå kun sitter på administrative oppgaver. Men jeg er stolt over å ha så mange dyktige og dedikerte kollegaer som gleder seg til å bistå våre kunder med boligdrømmene!