Til innholdet

NÅ MÅ DU VÆRE EKSTRA VÅKEN SOM KJØPER OG SELGER AV BOLIG

Kjøpsavtaler (aksept av bud) som inngås etter 31.12.21 vil bli omfattet av den nye avhendingsloven som trer i kraft 01.01.22. Dette vil få konsekvenser for de som har sin eiendom for salg i inneværende år, og som ikke selger eiendommen sin før (etter) 01.01.22. (Eiendommen kan da, ikke som i dag, omsettes såkalt «as is».) Dagens praksis, hvor de fleste eiendommer selges «as is», er etter denne datoen ikke lenger en mulighet. Selger kan heller ikke fraskrive seg skjulte feil og mangler på generelt nivå( skjulte feil og mangler). Videre medfører det krav om at Tilstandsrapporter som benyttes i forbindelse med boligsalget, må være i tråd med kravene i den nye Avhendingsloven.

Hvis du Vurderer å selge din bolig i løpet av høsten bør du derfor ha den nye Avhendingsloven i bakhodet og tilrettelegge ditt salg, i tråd med den nye loven Sier Tom Arild Henriksen i Z-Eiendom.

Den nye loven åpner for at du kan selge eiendommen med feil eller mangler, men disse må være konkrete og spesifikke. For deg som selger betyr dette at du må sørge for at du får en god, spesifikk tilstandsrapport som korrekt beskriver den eiendom du skal selge.

Tom Arild Henriksen Faglig og Daglig leder i Z-Eiendom AS.

 

Andre endringer i den nye loven er at informasjon som er gitt i salgsdokumentene er å anse som opplyst til kjøper og kjøper kan således ikke reklamere på disse forhold. Videre er det en egenandel for kjøper på kr. 10.000,-. Dette medfører at det vil bli fratrukket kr. 10.000,- på en eventuell erstatning( til kjøper).

Dette var en kort oppdatering på endringer for kjøpere og selgere i den nye Avhendingsloven. Ta kontakt med en av våre meglere, dersom du har noen spørsmål.

Vi ønsker å tilrettelegge for en enkel, smidig og rimeligst mulig tilnærming til den nye loven og har derfor begynt å planlegge og legge forhold til rette for at våre oppdragsgivere skal få et(t) best mulig gjennomført salg.

Lykke til!