Til innholdet

NÅ KAN DU SPARE STORE PENGER PÅ BOLIGSALGET DITT I 2022

Etter nyttår ble det gjort flere endringer i avhendingsloven, og en forskrift for nye tilstandsrapporter gjør det dyrere å selge bolig. I forbindelse med den betydelige endringen av avhendingsloven har Z-eiendom et knalltilbud til sine fremtidige kunder.

– Vi tilbyr at de som signerer oppdrag med oss før 1. mars, får den nye tilstandsrapporten til gammel pris, sier Tom Arild Henriksen, daglig leder i Z-eiendom.

Kunder som planlegger salg av bolig eller fritidsbolig, kan altså benytte seg av dette tilbudet.

–Det spiller ingen rolle når boligen skal selges i løpet av 2022. Her er det snakk om mange tusen å spare, sier Henriksen.

Daglig leder Tom Arild Henriksen i Z-eiendom tilbyr nye kunder som skal selge boligen sin i 2022, gammel pris på tilstandsrapport dersom man signerer oppdraget i 2021.

 

Slutt på «som den er»

Når lovendring trer i kraft 1. januar 2022, vil det ikke lenger være mulig for selger å ta generelle forbehold om tilstanden ved salg av bolig eller fritidsbolig.

- Begrepet «å selge som den er» kan ikke lenger brukes. Selger må i større grad enn tidligere opplyse om alle kjente forhold ved boligen, sier Henriksen.

Dermed tvinges selgerne til å definere hva som er bra og ikke, og hva en kjøper kan forvente å måtte utbedre selv.

Henriksen understreker at det er i både kjøper og selgers interesse at salget blir så trygt som mulig, og regelendringene har kommet for at det skal bli færre klager og reklamasjoner i ettertid.

 –Nå er det kommet i lovs form hvordan tilstandsrapporten skal være, og hva som skal sjekkes. Med den nye tilstandsrapporten blir også takstmannen svært viktig, sier han.

Den viktige tilstandsrapporten

Takstmann Jan Erik Rossavik stiller seg positiv til lovendringen.

–Vi syns det er veldig bra det vi har fått. Selvfølgelig er det mye å sette seg inn i, men vi har vært på kurs, forbereder oss, og har allerede begynt å jobbe med dette, sier han.

Han forklarer at alt blir vurdert strengere.

–Det er mange punkter som fremkommer mye tydeligere, blant annet på det elektriske anlegget. Det er ting som ikke nødvendigvis har vært vurdert tidligere som nå har fått egne sjekkpunkter. Det bør også nevnes at våtrom blir vurdert ut fra gjeldende forskrift, og alt som omfatter sikkerhet, ut fra dagens forskrift, sier Rossavik.

Det er en lang liste med beskrivelser i tilstandsrapporten, og det stilles strenge krav til innhold og utførelse for at den skal være godkjent.

–Vi ser at vi bruker minst dobbelt så lang tid som før. På en stor enebolig kan bare selve befaringen ta en hel dag. I tillegg er det mye forberedelser, etterarbeid og dokumentkontroller, forklarer han.

Takstmann Jan Erik Rossavik stiller seg positiv til lovendringen som har resultert i krav til en mer omfattende og detaljert tilstandsrapport av boliger som skal selges.

 

Utbedringskostnad estimeres

De nye lovreglene vektlegger i større grad enn tidligere at boligen skal vurderes ut fra "alder og synlige tilstand". En byggesakkyndig vurderer boligen ut fra de regler som gjaldt da boligen bli oppført, og bygningsdeler og rom som eksempelvis badet, tildeles en tilstandsgrad.

 Dersom det påvises slitasje eller skader ut over det som er forventet ut fra boligens alder, skal rapporten inneholde årsak og et estimat over utbedringskostnad.

–Nødvendige utbedringer man må gjøre innen relativt kort tid, vil man kunne få et prisestimat for. Det at kjøper kan beregne hvor mye dette koster, syns jeg er en viktig og positiv side av endringen, avslutter takstmannen.

Tilleggsbygg som garasje eller frittstående bygninger kan tas med i rapporten om selger ber spesielt om dette.

Selgers ansvar

–Selgers ansvar er først og fremst å gi god og riktig informasjon, sier eiendomsmegler Tom Arild Henriksen, og fortsetter:

–Egenerklæring må fylles ut etter beste evne, og vi vil bidra til å vurdere hva som er relevant informasjon, og formidle denne informasjonen på en tydelig måte.

Egenerklæringen danner videre et viktig grunnlag for tilstandsrapport, og for boligselgerforsikring, om selger skulle ønsker det. Mange opplever denne prosessen som skremmende, men Henriksen beroliger:

–Det er ingen som kjenner huset sitt bedre enn de som skal selge. De har bodd og levd der, og kjenner huset godt. Forteller man det man vet, så går det veldig fint. Jo mer man opplyser om, jo mindre risiko er det for at kjøper kan klage etter salget. 

Takstmann Jan Erik Rossavik (i midten) forteller at med lovendringen og ny tilstandsrapport, bruker man minst dobbelt så mye tid på befaring av en enebolig. Her sammen med eiendomsmegler Morten Olafsen (t.v.) og daglig leder Tom Arild Henriksen i Z-eiendom.

 

Kjøpers ansvar

Som kjøper er det ditt ansvar å lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse og selgers egenerklæring nøye. Det kan høres banalt ut, men mange konflikter har bunnet i at kjøper ikke har satt seg godt nok inn i boligens tilstand. Dette ansvaret finnes i reglene i dag, men blir ikke alltid vektlagt.

- Dersom du har fått opplysninger om et forhold, kan du ikke klage, sier Henriksen.

– Husk at en brukt bolig vurderes ut fra alder. Du kan ikke regne med at den skal tilfredsstille alle dagens krav, sier Henriksen, og fortsetter:

– Nå er det i lovs form at hvis en kjøper skal få medhold i en reklamasjon, må det være å anses som vesentlig ut fra hva en kan forvente. Det vil si at i en bolig fra 1970, må man regne med slitte gulv og tapet, og vinduer som kanskje må byttes. Selger trenger ikke opplyse om det som er innlysende, forklarer Henriksen.

Krav lavere enn 10 000 kroner dekkes uansett av kjøper.

Trygg handel

Meglerne i Z-eiendom tar svært alvorlig på jobben som rådgivere for både salgs- og kjøpssiden.

- Det er alltid hjelp å få. Vi setter hele vår ære i å bistå både kjøper og selger. Det er vår plikt og profesjon. Vi har like stor omsorgsplikt for begge parter, og står alltid klar for å svare på spørsmål for kundene våre, avslutter Tom Arild Henriksen. 

 

Foto: Lars Martin Kræmer/Amedia