Til innholdet

LEI AV TRIST KJELLER ? PÅ TIDE Å PUSSE OPP!

Kjelleren kan bli en ny tv-stue, en nytt treningsrom eller til og med en hel hybel. Ved å pusse opp kjelleren, tilfører man mye verdi til boligen, både i form av verdistigning ved et eventuelt fremtidig salg og ved å skape et nytt rom man kan nyte. Hva slags rom og hva man vil fylle det med, er opp til deg. Det er kun fantasien, og uungåelig budsjettet, som setter grenser. 

Hvor starter man?

Det første som må avklares er hvorvidt kjelleren din er godkjent som boareal ettersom dette setter føringer for prosessen videre. Har du en råkjeller, er som regel disse ikke godkjent som boareal, noe som innebærer en bruksendring. Dette må søkes om. I tillegg må det nye boareal møte en rekke krav. Blant disse er:

  • Er boligen bygget etter 2011, må takhøyden være minst 2,2 meter (dette er et minstekrav, og 2,4 meter kan være å foretrekke). For boliger som ble bygget før 2011, er kravet 2 meter
  • Minst ett vindu i hvert rom som fungerer som en rømningsvei. Bredden kan ikke være mindre enn 0,5 meter, høyden kan ikke være mindre enn 0,6 meter og samlet bredde og lengde må være minimum 150 cm i åpen stilling. Vinduet kan heller ikke være plassert mer enn 1 meter over gulvet, med mindre du har en fastmontert steg opp til vinduet 
  • For at kjellere skal bli godkjent boareal stilles det krav til radonsikring ettersom dette er den delen av boligen som er mest utsatt for radoninntrenging fra grunnen

Husk å søke!

Skal du endre kjelleren slik at den kan godkjennes som boareal, må du søke til kommunen før du begynner med byggearbeidet. I mange tilfeller vil det også være behov for en såkalt ansvarlig søker. Dette vil si at du ikke kan søke selv på grunn av arbeidets kompleksitet, men trenger en fagperson, vanligvis en arkitekt, til å søke for deg. De vil normalt sett komme på befaring og vurdere om kjelleren i det hele tatt lar seg omgjøre til boareal - har du et eldre hus, kan det være at omgjøring ikke går.

Slik kan kjelleren din bli!

Hvorvidt ombyggingen gjør kjelleren til en ny boenhet, en hybel, eller en del av eksisterende boenhet er også en relevant faktor. Husk også at dersom du bor i et sameie eller borettslag, må du søke styret om tillatelse.