Til innholdet

Kan naboen måke snøen over til meg?

Snøen som faller på tomten skal bli værende der. Naboloven setter klare grenser for hvor snøen kan ta veien!

Av: Carsten Pihl

 

Et klassisk spørsmål når snøen laver ned: «Kan jeg måke snøen min inn på naboens tomt?». Eller kanskje oftere: «Kan naboen måke snø inn på min tomt?».

 

SVAR: Det korte svaret er «Nei». Den snøen som faller på din tomt skal bli værende der. Og hvis du vil flytte den, må den fortsatt bli værende på din tomt!

Det er nabolovens paragraf 2 som her må brukes. Den sier at «ingen må gjøre noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen».

Ingen ønsker naboens snø hverken på seg eller i egen hage.

Ta godt vare på naboen din!

 

Inn under det går for eksempel å måke snø inn på naboens eiendom. Ikke alle ser kanskje på en snøhaug som en ulempe, men det kan det fort være for mange. Snøhauger legger press på planter, snøen smelter saktere på våren, og det kan være grus, sand og andre fremmedlegemer i snøen som blir liggende igjen på plen eller vei til våren.

Nå er det selvsagt ingenting i veien for å spørre naboen om det er greit at man spør naboen om det er greit at man legger snøen på naboens tomt der det er naturlig. Men naboen er altså i sin fulle rett til å nekte.

 

Vegvesenet får lov

Nå er det sikkert noen hageeiere som tenker at «men når de måker snøen på veien, så kommer den over til min hage». Det er tillatt. Ved offentlig snørydding er hensynet til at veier og fortau er farbare større enn hensynet til naboens hage. Derfor må man tåle at måkebilen sender snø inn i hagen.

 

Publisert på www.bolig360.no