Til innholdet

HVORDAN SKAFFE EGENKAPITAL TIL DIN FØRSTE BOLIG ?

-Skal du kjøpe en bolig til 4.000.000 kroner, må du med dagens regler ha 600.000 kroner i egenkapital for å få lån, forteller Tor Fredrik W Lindman, eiendomsmegler i Z-eiendom. De færreste unge førstegangskjøpere sitter på slike summer. Særlig er det enslige og nyutdannede som sliter med å oppnå tilstrekkelig kapital. Per i dag må man som boligkjøper ha minst 15% av kjøpesummen som egenkapital, de resterende 85% kan du låne av banken. 

Eiendomsmegler Tor Fredrik Westrum Lindman i Z-Eiendom A/S

 

Kravet om egenkapital skal sikre at man kan betjene lånet

Kravet om egenkapital beregnes med utgangspunkt i boligens totale kjøpesum, inkludert fellesgjeld og dokumentavgift. Hensikten med kravet er enkelt, nemlig å sikre at folk ikke tar opp større lån enn det de klarer å betjene. Man kan heller ikke låne mer enn fem ganger årsinntekten. Med andre ord vil en inntekt på 500.000 gi deg et lån på 2.500.000, dersom egenkapitalen er på plass. 

 

Måter å skaffe kapital

Kravet om egenkapital er vanskelig å komme utenom, men det er måter unge kan skaffe seg tilstrekkelig kapital uten å ha oppsparte midler. Mange foreldre stiller egen bolig som sikkerhet når barna skal kjøpe sin første bolig. Som kausjonist garanterer foreldrene for hele eller deler av lånesummen sammen med barnet. - Dette kan være en svært god løsning for unge som ikke har tilstrekkelig egenkapital. Samtidig er det viktig at foreldrene og den unge forstår at det også medfører en risiko. I verste fall kan banken selge foreldrenes bolig for at lånet skal betjenes, sier Navnesen. En annen mulighet er at foreldre gir barna forskudd på arv eller at barna låner pengene. Enkelte velger også å hoppe over et ledd i arverekken, altså at barna arver av en besteforelder direkte. 

 

Å kjøpe bolig sammen med en annen er et annet godt alternativ, dersom du har problemer med å oppnå tilstrekkelig egenkapital. Når man er to, vil kjøpesummen deles, noe som også reduserer den enkeltes behov for egenkapital. Jo større leilighet, desto lavere er også kvadratmeterprisen. For venner og kjærester som kjøper sammen er det imidlertid viktig å sette opp en kontrakt for eventuelle utfordringer som skulle dukke opp i samboerskapet. Dette inkluderer blant annet hva som skjer om den ene ikke klarer å betjene lånet eller om den andre vil flytte ut. Et annet alternativ er å kjøpe en større leilighet der du kan leie ut et av rommene. 

 

Mange kommuner har sosiale ordninger for å hjelpe folk inn på boligmarkedet. Dersom du ikke har realistiske muligheter til å skaffe kapital på egenhånd eller få lån i banken, kan startlån være et godt alternativ. Du må imidlertid ha nok inntekt til å betjene lånet. Ta kontakt med kommunen du bor i for å undersøke dine muligheter.

Lurer du på om du kan få lån? Kontakt vår samarbeidsbank Sparebank 1 Sørøst-Norge.

https://www.sparebank1.no/