Til innholdet

Hva skjer med boligverdien med ny fastlandsforbindelse?

Fastlandsforbindelsen vil føre til verdistigning blant eiendommene på øyene.

Men de som ligger tettest på brua, vil nok miste litt boligverdi.

Ingenting er vedtatt enda, men det kan gå mot en bruløsning mellom Ramberg og Smørberg som ny fastlandsforbindelse. Eiendomsmegler for Z-Eiendom, Jens Erik Wesenberg, mener at dersom alternativet vedtas, vil boligene som ligger nærmest brua oppleve en verdireduksjon.

– Men vi trenger nok ikke gå langt opp i Munkerekka før det ikke vil bli noen innvirkning på boligenes verdi. Om det blir noen innvirkning i det hele tatt, tror jeg den vil være positiv, sier Wesenberg.

Usikkerhet kan føre til verdireduksjon

Grunnen til dette, mener megleren er enkel:

– Det handler rett og slett om at man får en lett tilgang til fastlandet.

Om fastlandsforbindelsen påvirker boligprisene i Ramberg-området i negativ retning, mener Wesenberg dette vil være midlertidig.

– På kort sikt er det en sjanse for at vi kan få en verdireduksjon i området. Dette tror jeg vil være på grunn av usikkerheten folk har til hvor brua vil gå. Eiendommene som kan komme til å ligge helt inntil veien og en eventuell rundkjøring vil nok få en mer permanent verdireduksjon med tanke på at de vil ligge i nærheten av en mer trafikkert vei.

– På lang tid, når ting er vedtatt og usikkerheten forsvinner, vil nok ikke eiendommene i Ramberg-området ha opplevd noen stor påvirkning verdimessig, fortsetter megleren.

Verdistigning

Tror du vi vil oppleve en verdistigning i eiendomsmarkedet på øyene generelt når en fastlandsforbindelse er vedtatt og igangsatt?

– Så absolutt! Jeg vet at folk generelt har kviet seg for å etablere seg i området på grunn av Kanalbrua, som enkelte opplever som en flaskehals. De fleste som bor på Nøtterøy jobber ikke på øyene og skal gjerne inn til Tønsberg eller videre, så en mer sikker og avlastende fastlandsforbindelse tror jeg så absolutt kommer til å heve verdien av boliger på Nøtterøy og øyene generelt, avslutter Wesenberg.

Av Joakim Teveldal/Øyene

Foto z-eiendom as/illustrasjon Bypakke Tønsbergs-regionen/Statens vegvesen. 

publisert i Øyene/TB