Til innholdet

HVA ER EGENTLIG DOKUMENTAVGIFT ?

- Dokumentavgift, også kjent som flytteskatt, er en særavgift til statskassen som betales hver gang fast eiendom overføres til ny eier, forteller Erlend Løvold, eiendomsmegler i Z-eiendom.

Det er eierformen som avgjør om det utløses krav om dokumentavgift, og foreløpig er det kun selveierboliger som er underlagt dokumentavgift i Norge. Selveierboliger kan være leilighet, enebolig, rekkehus, tomannsbolig og andre boligtyper, men ikke aksje- eller andelsleiligheter. Dette er andre eierformer som kommer utenom dokumentavgiften. 

Erlend Løvold/Z-Eiendom as

Erlend Løvold/Z-Eiendom AS

 

Som oftest er det snakk om tinglysing av et skjøte, men den kan også utløses ved tinglysning av andre dokumenter som overfører eiendomsretten. Avgiften oppstår altså når skjøtet eller et annet dokument tinglyses - man betaler ikke en avgift for selve boligsalget, men for tinglysingen. 

 

Hvor mye må du betale, og hvorfor?

Dokumentavgiften blir vedtatt av Stortinget hvert år. Per i dag er den 2,5 % av markedsverdi for eiendommen på tinglysingstidspunktet. Kjøper du en bolig til 4.000 000 kroner, betyr dette en ekstrautgift på 100.000 - en ikke ubetydelig sum. 

Hensikten til avgiften er enkel: å skaffe inntekt til staten. Den har ingenting med kostnad tilknyttet tinglysing å gjøre. Sammenlignet med resten av Europa, er ikke den norske avgiften spesielt høy. Det er videre helt vanlig med avgift på omsetning av eiendom på lik linje med avgift på omsetning av varer og tjenester. 

Det er vanskelig å komme utenom å betale dokumentavgiften. Hvis du ikke tinglyser, eier du i prinsippet ikke eiendommen, ettersom eierskifte ikke er registrert i grunnboken. De aller fleste må ta opp et boliglån for å kjøpe bolig, og de fleste banker krever at man har eiendomsrett til boligen som stiller som pant for lånet.

 

Hvorfor du slipper dokumentavgift når du kjøper andelsleilighet

Dokumentavgiften utløses som sagt når eieren av en eiendom forandres ved et eierskifte. Når du kjøper en andelsleilighet i et borettslag eller aksjelag, overføres imidlertid ikke eiendommen til en ny eier. Istedenfor å kjøpe eiendommen, kjøper du en andel eller en aksje som gir borett til eiendommen, men eieren er fortsatt aksjelaget eller borettslaget. 

Det finnes også andre unntak fra dokumentavgift som for eksempel overdragelse av eiendom mellom ektefeller ved skilsmisse eller dødsfall, ved samlivsbrudd mellom samboere og ved arv.

Ved kjøp og salg av bolig vil vi i Z-eiendom hjelpe deg med dokumentavgiften. Har du noen spørsmål, er vi alltid tilgjengelig for en uforpliktende prat.