Til innholdet

Har boligprisene gått opp eller ned?

Det vi ofte opplever er at de signaler som kommer om boligprisutviklingen i stor grad er påvirket av hvordan markedet i Osloregionen fungerer. Vi ser ofte at dette ikke helt stemmer med hvordan boligmarkedet funger i vårt lokalmarked. De store prisjusteringer som har vært i Oslo de to siste år, har vi ikke hatt i vårt lokalmarked. Ditto vil store prisoppganger i Oslo markedet, ikke nødvendigvis slå inn i vårt lokalmarked på samme måte.

Lokal utvikling pr 3. kvartal. 

Færder -1,3%

Tønsberg 0,0%

Nasjonal utvikling for oktober.

Boligprisene i Norge sank med 0,6 prosent i oktober 2018. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Daglig leder i z-eiendom as med noen tanker om markedet

Daglig leder i z-eiendom med noen tanker om boligmarkedet.

Oktober har skilt seg ut ved at det har blitt lagt ut vesentlig flere eiendommer enn normalt. Stort utbud av eiendommer i markedet kunne indikere at markedet skulle reagere med en prisnedgang, men slik oppfatter vi at ikke har skjedd. Prisutviklingen for eneboliger har vært noe svakere enn prisutviklingen for leiligheter. Vi opplever at markedet er i en god balanse.

Vurderer du bytte av bolig, ta kontakt med en av våre meglere som kan gi deg gode råd om salgsprosessen. Våre meglere bistår deg også i kjøpsprosessen dersom det er ønskelig.

 

Kilde:

Eiendom Norges boligprisstatistikk, Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS.