Til innholdet

Dette må du som boligselger opplyse om

Det er regler for hva du må opplyse potensielle kjøpere av din bolig om. Vi sørger for at denne opplysningsplikten blir fulgt til prikke.

Hvis noe ved eiendommen ikke stemmer med opplysningene du har gitt, kan det defineres som mangler. Her teller både det du sier og det du lover gjennom salgsoppgaven og annen markedsføring. Nettopp derfor er det viktig at du går gjennom alt salgsmateriale og vet at du kan gå god for alt som står der.

I tillegg må du fylle ut en egenerklæring om boligen som du må levere megler og takstmann.

Men boligen er jo solgt «som den er»?
De fleste eiendommer selges «som den er», slik avhendingsloven § 3–9 definerer dette. Men hva er da mangler, lurer du kanskje på? 

Jo, det kan være når

kjøper ikke har fått opplysning om forhold ved eiendommen som du som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper burde forvente å få opplysning om. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at de manglende opplysningene har påvirket avtalen. 
selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. 
eiendommen ikke stemmer med opplysninger i annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom vi kan gå ut fra at disse opplysningene har påvirket avtalen, og at de ikke har blitt rettet opp i tide.
eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, sett i sammenheng med kjøpesum og forholdene ellers.
tomta på eiendommen har et vesentlig mindre areal enn det selgeren oppga.

Vårt beste råd, er å skaffe en boligsalgsrapport eller tilstandsrapport. Den gir kjøperen alle opplysningene du har plikt til å gi, slik at du har ditt på det tørre. 

På den sikre siden med eierskifteforsikring
Visste du at den som kjøper boligen din har rett til å reklamere i 5 år etter overtakelsen? Skulle det skje, er det veldig kjekt å ha eierskifteforsikring. Da er det forsikringsselskapet som tar støyten og det økonomiske ansvaret for skjulte feil som måtte dukke opp.  

Kunne du tenke deg slik forsikring? Snakk med megleren din, og husk: Du må tegne den før du legger boligen ut for salg.