Til innholdet

Dette bør du sjekke på visning

På visningen er det viktig å gå igjennom boligen nøye. Her er en sjekkliste det kan være lurt å følge.

1. Sjekk boligens energiforbruk
Trenger boligen etterisolering eller utskifting av vinduer?


2. Sjekk det elektriske anlegget
Eier bør kunne legge fram dokumentasjon på at det er kontrollert, dersom boligen er bygget eller oppgradert etter 1999 (samsvarserklæring).

3. Sjekk nye bad minst like nøye som eldre
Er badet bygd iht. anerkjente løsninger?

4. Sjekk alder og tilstand på røranlegget
Må røranlegg eller varmtvannstank skiftes?


5. Sjekk drenering og fuktsikring
Er det tegn på fukt, eller lukter det mugg i kjelleren?


6. Sjekk yttervegger og tak
Hvor gammel er kledning, overflatebehandling og taktekking?

7. Sjekk balkong/terrasse
Vann må kunne renne av, beslag og nedløp må være solide.


8. Sjekk loftet
Er det sopp/mugg på undertak, skorstein, vindu, vegger eller gulv?


9. Sjekk om boligen har god ventilasjon og om det er foretatt radonmåling
Har det eventuelt blitt gjort utbedringer?


10. Sjekk risikoopplysninger grundig
Les tilstandsrapport eller takst nøye.

Og til sist! Husk å spørre megler som er på visningen om alt du lurer på. Vi er der for å gi deg gode svar.