Til innholdet

DET RARE ÅRET ER OVER, HVA SKJER I BOLIGMARKEDET NÅ?

Nå er vi halveis inn i Januar 2021 så hva tror vi nå skjer i boligmarkedet i vårt område? I fjor begynte makedet helt som normalt i Januar/Februar og frem til medio Mars. Så ble døren til boligmarkedet brutalt lukket. Dog så kom den relativt raskt på gløtt igjen og allerede fra april og ut året har det omsetningsmessig vært ett helt normalt bolig år. Prisene har sågar steget mer enn hva en kunne forvente. Så derfor, oppsummert har 2020 vært ett godt bolig år.

Pandemien har gjort at vi som bransje må innrette oss etter nye «leveregler». Det har medført at vi har blitt vesentlig mer digitale, har måttet gå på mange flere visninger, men oppsummert er vi av den oppfatning at dette er til det bedre. Vi får benyttet mer tid sammen med interessenter på visning, fått gitt bedre råd og anbefalinger og vi tror det er til det bedre for alle i boligmarkedet.

La oss håpe på trygge og gode fellesopplevelser på brygga i året vi er inne i :)

 

FOR ZALG, hva med boligåret 2021

I 2020 har vi måttet endre på mange av våre kjære rutiner, reisemål og annet vi ønsker å gjøre i fritiden. Vi tror derfor at mange vil prioritere de drømmer de ikke har fått oppfylt i 2020 og nettopp realisere dette i 2021. Vi skal allikevel alle ha ett sted å bo så vi er optimistiske for boligmarkedet også i 2021. Det er ikke umulig at renten vil bli hevet i 2. halvår. Renten er fremdeles lav så vi tror ikke det vil påvirke boligmarkedet i vesentlig grad. Arbeidsledigheten vil sannsynligvis bedres og det er godt for boligmarkedet. Skal vi tippe på hva prisutviklingen blir, anslår vi at den vil ligge rundt 4%.

Så vår anbefaling for boligåret 2021 er derfor. Selg bolig når behovet for å selge er til stede. Kjøp bolig når ditt boligbehov tilsier at det er nødvendig. Vi ser lyst på 2021 og ønsker dere alle et riktig godt nytt år!

 

Mvh 

Tom Arild Henriksen

Daglig Leder