Til innholdet
NÅ KAN DET BLE ENKLERE Å BYGGE TERRASSER OG TILBYGG
Bolignytt

NÅ KAN DET BLE ENKLERE Å BYGGE TERRASSER OG TILBYGG

Regjeringen la fredag 12. juni frem et forslag om å unnta flere tiltak fra kravet om søknadsplikt i plan- og bygningsloven. Får regjeringen gjennomslag for forslaget vil det både bli enklere og billigere for folk flest å bygge terrasser og tilbygg.